штучний інтелект і авторське право

На початку минулого місяця “Видавництво Старого Лева” анонсувало вихід поетичної збірки Марини Пономаренко “Книжка любові і люті”, в оформленні якої художниця Ксенія Заброцька пішла на експеримент: ілюстрації створено за допомогою ШІ Midjorney.

Видавництво надало свій коментар, де зазначається: “ Відповідно до Комерційних умов користування сервісом, опублікованих в офіційній документації на сайті https://docs.midjourney.com/docs/terms-of-service, кожний платний підписник (paid member) має всі майнові і немайнові права інтелектуальної власності на створене зображення в розумінні ст. 15 Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Оскілько художниця Ксенія Забродська, яка працювала над оформленням збірки, є paid member, то вона володіє правом розпорядження зображеннями, створеними за допомогою сервісу Midjorney”

Ця новина викликала в аудиторії неоднорідну реакцію: одні стали на захист зустрічі зі ШІ, інші ( і іх виявилась більшість) відреагували край негативно, торкаючись навіть туми порушення авторських прав програми. Звичайно, нас цікавить юридичний бік цього питання.

Ми погоджуємось з коментарем ВСЛ, але маємо ремарку щодо згаданих у ньому немайнових прав на зображення.

1 січня 2023 року набув чинності новий Закон про авторське право на суміжні права, що прийшов на зміну застарілому документу від 1993 року, і в якому вперше в українському законодавстві врегульовано питання щодо штучного інтелекту!

1 січня 2023 року набув чинності новий Закон про авторське право на суміжні права, що прийшов на зміну застарілому документу від 1993 року, і в якому вперше в українському законодавстві врегульовано питання щодо штучного інтелекту!

До моменту, як твір перейде в суспільне надбання, використання творів, а також використання фрагментів, похідних творів і тому подібне – тільки з дозволу спадкоємців!